Uteflis – Lys Oppdal natur

  • Format:

    • Kvadratiske

    • Rektangulære

    • Rektangulære i fallende lengder

  • Kant:

    • Fås også med hugget kant