Våre produkter

Brudd skifer

se mer

Skiferflis

se mer

Uteflis

se mer

Tråkkheller

Trappetrinn

Benk- og peisplater

Murstein av skifer

Skifertak

Fasadeskifer

Vindusbrett

Steinmøbler

se mer

Dekorelement

Stein Vedlikehold

se mer